New Classroom…

New Classroom…

The classroom is taking shape despite the rain!